Categories
Services
Best products
Finished projects
Online support
Kinh doanh
Thúy Ngọc
08.3779 0882
Thúy Ngọc
08.3779 0881
News detail
Survey Services - consultancy - design - application of environmental certification

Khảo sát - Thiết kế (23-10-2008) - Hệ thống công trình thông gió . - Hệ thống trang bị hút hơi trong xưởng sơn, in lụa, đóng giày, chế tạo hóa chất Oxy. - Hệ thống công trình hút chất độc trong xưởng hóa chất. - Trang bị hút bụi trong ngành nghiền mài. - Trang bị thông gió cho xưởng xi mạ. - Công trình hút hơi và hút bụi cho các bộ máy calender. - Hệ thống thông gió, hút khói, thay đổi không khí cho các nhà cao ốc. - Công trình phòng cháy trong các cao ốc và nhà xưởng
Calender
Đang tải ...
Summary
 Online: 9
 Yesterday: 464
 Today: 361
 This week: 362
 This month: 826
 Views: 956186
Newsletter
Achievements
Partners
Website links
Utilities
Exchange rates
Weather forecast
Securities
Copyright©2011 CO DANH VIET NAM IND CO.,LTD
Address: No.78, No. 30 Street, 10 Ward, 6 District, City HCM
Phone: 08.3779.0881 - 08.3779.0882 - Fax: 08.3779.0879
E
-mail: codanh_ind_co@yahoo.com.vn  - Website:www.codanhvn.com.vn